Обработка на легла и водачи на клапани

Равнинна обработка

Обработка на клапани

Проверка за херметичност

Други операции

SERDI VVR 120

Машинa за шлифоване на фаските и челата на клапаните, предлагаща гъвкавост и точност за всички размери клапани.

©2006 JUDY Head Service. Всички права запазени.