Обработка на легла и водачи на клапани

Равнинна обработка

Обработка на клапани

Проверка за херметичност

Други операции

SERDI 6.0

Автоматична машина с програмно управление на шпиндела и позициониране на работната глава.

©2006 JUDY Head Service. Всички права запазени.