Обработка на легла и водачи на клапани

Равнинна обработка

Обработка на клапани

Проверка за херметичност

Други операции

SERDI Profile

Машината работи чрез интерполация между радиуса на режещия инструмент и оста на шпиндела. Позволява да се формират всички видове профили.

©2006 JUDY Head Service. Всички права запазени.