Обработка на легла и водачи на клапани

Равнинна обработка

Обработка на клапани

Проверка за херметичност

Други операции

SERDI MGM 1000

Ръчна или автоматична машина коструирана за фрезоване и шлифоване на плоскостите на цилиндровите глави и малки цилиндрови блокове.

©2006 JUDY Head Service. Всички права запазени.